Vi utvecklar och marknadsför produkter med unik miljövänlig teknologi. I sortimentet ingår produkter för bekämpning av växtskadegörare, växtnäring och produkter för tillväxtreglering. Våra produkter bidrar till en hållbar odling, med bibehållen ekonomi, effektivitet och kvalitet.