Kvävefixerande bakterien BN1 visar lovande resulat på Slätte Ekodag

I Lantmännens demoområde på Slätte Ekodag 2019 finns den kvävefixerande bakterieprodukten BN1 med som en förhandsvisning. Detta är en produkt under utveckling och vi hoppas lansera den 2020.

Den 18 juni mättes kväveupptaget med en N-Sensor och var 70kg N/ha för BN1-ledet, 40kg N/ha för nolledet. Inget gödning tillsatt, endast kväve från mark och  förfrukt. Detta är i vårkorn Crescendo som Thermoseedbehandlats. BN1 tillsattes genom betning av utsädet.
Det finns också en kvävestege med 150, 100 resp 50 kg N/ha tillsatt som BioFer N15. BN1.ledet har tagit upp något mer kväve än 50kg-ledet.

I bilden ovan ser vi nolledet till höger, BN1 till vänster, och långt ut till vänster kvävestegen med 150, 100, 50 kg/N.

2019-06-20

För mer information, kontakta gärna:

Kenneth Alness, vd Lantmännen Bioagri 
Tel : 010-5561808 
E-post kenneth.alness@lantmannen.com

Lantmännens pressjour 
Tel : 0730 46 58 00 
E-post press@lantmannen.com