Lantmännen BioAgri ställer ut på Slätte Ekodag

På 2019 års Slätte Ekodag visar vi upp en bakterie som fixerar kväve ur luften för att minska gödningsbehovet och som fungerar för alla grödor då den lever fritt i jorden.

Bakterien tillförs enklast genom betning av utsädet.

Kom till Lantmännens tält och demoodling för mer information!

https://ekovax.se/

2019-05-07

För mer information, kontakta gärna:

Kenneth Alness, vd Lantmännen Bioagri 
Tel : 010-5561808 
E-post kenneth.alness@lantmannen.com

Lantmännens pressjour 
Tel : 0730 46 58 00 
E-post press@lantmannen.com