Lantmännen BioAgri i strategiskt samarbete inom biologiskt växtskydd

Lantmännen BioAgri, ett av de ledande företagen inom biologiska växtskyddsmedel i Östersjöregionen, ingår ett strategiskt samarbete med holländska Koppert. Samarbetet kommer ge fler lantbrukare runt om i världen möjlighet att använda hållbara produkter, samtidigt som en gemensam forskning och utveckling ger goda förutsättningar för att etablera nya produkter på marknaden.

Lantmännen BioAgri utvecklar och säljer produkter för biologisk bekämpning och tillväxtreglering inom lantbruksbranschen och övriga areella näringar. Den aktiva substansen i BioAgris biologiska växtskyddsmedel finns naturligt i jorden och produkterna bidrar bland annat till bättre tillväxt och ökade skördar. BioAgri står bland annat bakom de välkända produkterna Cedomon och Cerall, och har också utvecklat marknaden för ThermoSeed, en metod för behandling av utsäde utan andra tillsatser än värme och vatten. Lantmännen BioAgri är verksamma i Skandinavien och på övriga marknader runt Östersjön.

Nu ingår BioAgri ett strategiskt samarbete med holländska Koppert, som är världsledande inom biologiskt växtskydd. Samarbetet syftar till att BioAgri marknadsför och säljer egna och ett urval av Kopperts produkter i Östersjöregionen, och att Koppert marknadsför och säljer BioAgris produkter på övriga marknader. Samarbetet innebär också att Lantmännen BioAgri och Koppert tillsammans ska bedriva forskning och utveckling inom biologiska bekämpningsmedel.

– Att arbeta tillsammans med Koppert skapar möjligheter för oss att ta nya produkter till den svenska marknaden, samtidigt som fler lantbrukare runt om i världen får möjlighet att använda BioAgris hållbara produkter, säger Peter Annas, chef för handelsvaror och utsäde/frö på Lantmännen.

– Samarbetet med just Koppert, som är världsledande i branschen, är ett erkännande av oss och våra produkter. Med det nya samarbetet på plats blir vi starkare på vår hemmarknad. Kombinationen av våra gemensamma styrkor kommer resultera i att effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara produkter finns tillgängliga för lantbrukare och odlare i Sverige och globalt. Ett av de mest spännande projekten vi arbetar med just nu är ett biologiskt växtskyddsmedel mot svampangrepp i stråsäd, säger Kenneth Alness, vd för Lantmännen BioAgri.

För mer information, kontakta: 
Peter Annas, chef för handelsvaror och utsäde/frö, Lantmännen, 010-556 04 28, peter.annas@lantmannen.com 
Kenneth Alness, vd BioAgri, Lantmännen, 010-556 18 08, kenneth.alness@lantmannen.com 
Lantmännens pressjour

Om Lantmännen Lantbruk 
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com/omlantmannen