Cerall ®

Cerall® är ett biologiskt betningsmedel. Produktens aktiva ingrediens är en naturligt förekommande jordlevande bakterie (Pseudomonas chlororaphis). Cerall® är utvecklad för att särskilt vara anpassad till nakna kärnor som till exempel vete.

Godkänt för: höstvete, vårvete


Cerall är:

  • effektivt mot de vanligast förekommande utsädesburna sjukdomar på vete.
  • miljövänligt därför att det innehåller en naturligt förekommande bakterie och miljövänliga ingredienser.
  • även tillåten för användning i ekologisk odling.
  • användar- och arbetsmiljövänlig eftersom man slipper handskas med kemiska ämnen och dessutom undviker dammet från kemiskt betat utsäde.
  • inte att betrakta som miljöfarligt gods vid transporter.
  • tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion.

Mot vilka sjukdomar har Cerall effekt?
Cerall® har effekt mot de utsädesburna sjukdomarna stinksot (Tilletia caries), Septoria (Septoria nodorum) samt Fusarium (Fusarium spp.) i vete

Hur använder jag Cerall?
Cerallbehandlat utsäde kan lagras, transporteras och hanteras som vanligt utsäde. Behandling med Cerall® påverkar inte betningskapaciteten.

Cerall® kan användas i de flesta på marknaden förekommande betningsutrustningar. I vissa fall behöver utrustningen anpassas för att klara produktens relativt höga dosering.

Dosering
Den rekommenderade dosen är 10 lit/ton utsäde. Produkten kan lagras i obruten förpackning i +4 C° till +8 C° under 8 veckor efter leverans. Alla förpackningar är märkta med ett bäst före datum. Produkten behöver omröras före användandet. Deltömning av förpackningar rekommenderas ej.

Lagring av behandlat utsäde
Det behandlade utsädet kan lagras i upp till ett år. BioAgri rekommenderar vidare att utsädets sundhet analyseras innan behandling. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid grobarheten. Om grobarheten i det obehandlade utsädet understiger gränsen för certifiering rekommenderas en testbetning med efterföljande analys före användande av produkten.

I vilka länder är Cerall®  godkänd?
Cerall® lanseras kontinuerligt i land efter land tillsammans med våra distributörer varefter produkten blir godkänd i respektive land.

Cerall® är för närvarande godkänd i Sverige, Finland,  Danmark, UK, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien, Spanien, Portugal, Litauen och Österrike. Tusentals ton utsäde har behandlats med Cerall® av Svenska Lantmännen. Cerall® kommer att börja säljas i ytterligare europeiska länder vartefter respektive lands myndighet godkänner produkten.