Lantmännen BioAgri utvecklar och säljer produkter för bekämpning och tillväxtreglering inom de areella näringarna. Grunden i de växtskyddsmedel vi utvecklar finns naturligt i jorden. Vi bidrar till bättre tillväxt, ökade skördar och mindre gifter i naturen.

Våra produkter

Lantmännen BioAgri använder naturliga mikroorganismer som bas för utveckla och sälja miljövänliga bekämpnings­medel och produkter för tillväxtreglering inom jord och skogsbruk samt för den hortikulturella näringen.

Läs mer om våra produkter